Styrelse

Styrelse

Ansvarsområden

CAFÉ
Ansvar för att upprätthålla och utveckla ÖDF:s café
Ansvarig: Mats Meijer  

DANS PÅ STRANDEN
Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden
Ansvarig: Mats Meijer  

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Marie Löfgren

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande

FESTER
Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén
Ansvarig: Eva Oldhammer   

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Johan Sörensen

HEMSIDA
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Susanne Lundborg

HLR-UTRUSTNING
Ansvar för föreningens HLR-utrustning
Ansvarig: Vakant

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Linda DAmore 

IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan_sorensen@hotmail.com  

KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet
Ansvariga: Ordförande

KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Susanne Lundborg / Eva Oldhammer

KURSER
Ansvar för planering av föreningens kursutbud
Ansvariga: Stefan Fagerström

KURSLEDARE
Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare
Ansvarig: Linda DAmore

LJUDTEKNIK
Ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning
Ansvarig: Mats Meijer

LOKAL (111:AN)
Ansvar för föreningens lokal
Ansvariga: Stefan Fagerström / Håkan Stanley

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Jenny Wall

ORDFÖRANDE
Ansvar för att leda styrelsens arbete
Ansvarig: Håkan Stanley

PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Johan Sörensen

SOCIALDANSER
Ansvar för planering och genomförande av torsdagsdanser, dansglädjetävlingar och övriga socialdanser
Ansvarig: Mats Meijer / Eva Oldhammer

TEDANSER
Ansvar för socialdans på dagtid, vardagar
Ansvarig: Stefan Fagerström
Kontakt: stefan.fagerstrom@telia.com

TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen (TS)
Ansvarig: Håkan Stanley