Dansbeskrivningar

Dansbeskrivningar

Bugg

Bugg

Bugg är en svensk pardans som dansas till all slags musik i fyrafjärdedelstakt i blandat tempo. Dansen har inga fasta variationer utan är en helt improviserad dans där föraren för följaren i olika snurrar och turer.

Slowbugg är en dans där största delen ligger på känslan i musiken. I dansen används mjuka rörelser som man tar ut så mycket som möjligt, man “hänger” lite mer på taktdelarna m.m. Figurerna liknar i många fall de som används i vanlig bugg, men det handlar även om att se sin danspartner och hans/hennes rörelsemönster för att plocka fram det mesta och bästa ur dansen.

Foxtrot

Klassisk foxtrot är en pardans och är tillsammans med bugg den vanligaste sällskapsdansen i Sverige. Foxtrot dansas till musik i fyrafjärdedelstakt, vanligen dansbandsmusik och annan populärmusik. I traditionell foxtrot dansar man två långsamma steg följt av två snabba (slow-slow-quick-quick).

Modern fox bär stora likheter med den klassiska foxtroten, men dansas ofta mycket nära med en omfamnande fattning till skillnad från den traditionella valsfattningen foxtrot har. En del dansare lägger dessutom till s.k. gnuss och/eller rullningar med höfter och överkropp. I den moderna foxen är det vanligt förekommande att dansen går utanför foxtrotens ramar, med sitt dominerande slow-slow-quick-quick-beteende, och att man istället antingen dansar på varje taktslag eller improviserar varje steg för sig utifrån musiken. Ofta dansas det också på stället till skillnad från foxtrot som har ett flyt framåt över golvet.

Ibland har vi även kurser i andra danser. Genom åren har vi gett kurser i Lindy Hop, Smooth Fox, West Coast Swing, Vals m.m.